Nowy numer Gazety Szkolnej „Feniks”

W tym roku udaje się wydać kolejny numer Gazety Szkolnej „Feniks”. Tematów dużo, autorom dopisują humory. Numer 78 można pobrać tutaj lub w zakładce menu górnego: O szkole -> Gazeta Szkolna „Feniks”. Zachęcamy do lektury i dzielenia się z nami swoimi refleksjami. Miłego czytania.

Feniks78 – listopad-grudzień 2021

Kategorie: Aktualności, Gazeta Szkolna "Feniks"

Nasze Technikum wśród najlepszych

Być może pierwszy raz, ale być może nie ostatni Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie ma prawo poszczycić się cenionym wyróżnieniem Fundacji Edukacyjnej Perspektywy – Brązową Tarczą. W zestawieniu brano pod uwagę wyniki matur i wyniki egzaminów zawodowych.

W rankingu województwa zachodniopomorskiego zajęliśmy miejsce 20., w rankingu ogólnopolskim – 426.

Cieszymy się i dziękujemy. Dziękujemy uczniom, nauczycielom i wszystkim, którzy wspierają nasze wysiłki na rzecz choszczeńskiej młodzieży. Mieć dobry zawód i maturę po naszej szkole? To możliwe. Zostać technikiem handlowcem czy technikiem ochrony środowiska? To pewne.

O kryteriach oceny szkół można przeczytać na stronie Kuratorium w Szczecinie.

Pełne wyniki można znaleźć tutaj.

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Matury, Rekrutacja Tags: ,

Zebrania z rodzicami

27 stycznia 2022r. na godz. 15.30 zapraszamy wszystkich rodziców  na wywiadówki podsumowujące I półrocze.

Kategorie: Aktualności

Wsparcie Pomorza Zachodniego i Powiatu Choszczeńskiego

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie realizuje grant w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 „Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” .

W związku z realizacją projektu w pierwszej turze od 02.11.2021 r. odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych. W drugiej turze, która rozpocznie się 17.01.2022 r., będą odbywały się zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów zawodowych.

W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym na platformie Microsoft Teams brali udział uczniowie z klasy I i II Technikum w zawodzie technik handlowiec, w dwóch grupach prowadzonych przez panią Agnieszkę Kasperczuk i panią Agnieszkę Kurpiewską. Spotkania zapewniały wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, pozwalały na uzupełnienie braków edukacyjnych, pomagały przezwyciężać trudności w nauce i osiągać taki poziom wiedzy i umiejętności, aby uczniowie mogli odnieść sukces edukacyjny na miarę możliwości; a także eliminowały różnice edukacyjne między nimi. Wpływa to na zwiększenie motywacji do pracy i rozbudza wiarę we własne możliwości. Uczniowie objęci wsparciem mogli poszerzać swoją wiedzę i kompetencje oraz rozwijać pasje. Na zajęciach zrealizowano zadania związane z kształceniem sprawności wypowiadania się poprawną polszczyzną (na podstawie analizy obrazów antycznych i renesansowych), rozwiązywano testy wiedzy dotyczące epoki antyku, quizy podsumowujące znajomość starożytnych eposów – „Iliady” i „Odysei’ Homera oraz ćwiczenia utrwalające zasady rządzące polską ortografią. Stałym elementem ćwiczeń było kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów o charakterze publicystycznym – to zadanie realizowano między innymi na przykładzie genezy teatru greckiego w oparciu o tekst Andrzeja Banacha „O teatrze greckim” i Igora Janke „Nieznośna szybkość bloga”. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego będą kontynuowane przez pana Piotra Figasa w klasie IVTH, począwszy od stycznia 2022. Nacisk zostanie położony na przygotowania do matury, celem będzie przede wszystkim powtórzenie wiadomości o lekturach obowiązkowych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik handlowiec. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje kompetencje matematyczne oraz powtarzali materiał, który poznali podczas edukacji zdalnej w poprzednich latach szkolnych. Uczniowie ćwiczyli rozwiązywanie typowych zadań otwartych z arkuszy maturalnych oraz poznawali strategie rozwiązywania zadań zamkniętych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego odbywały się dwa razy w tygodniu. Uczniowie klas II i III Technikum w zawodzie technik handlowiec i technik ochrony środowiska chętnie w nich uczestniczyli, rozwijając swoje kompetencje językowe i ćwicząc komunikację w kontekście prostych sytuacji życiowych. W trakcie zajęć wzbogacali i poszerzali leksykę oraz ćwiczyli strategie maturalne.

Uczniowie Technikum Nr 2 w zawodzie technik handlowiec uczestniczyli w zajęciach z przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. W zajęciach brało udział łącznie 17 uczniów z klasy IVTH. Zajęcia odbywały się w kilkuosobowych grupach. Uczestnicy ćwiczyli umiejętność obsługi programu sprzedażowo-magazynowego Subiekt GT oraz utrwalali wiadomości z zakresu organizowania i prowadzenia działalności handlowej.

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty

Życzenia świąteczne

Niech Bliskość otworzy drzwi i Miłość zapanuje w naszych domach. Dzielmy się nią hojnie. Niech atmosfera Świąt udzieli się sercom, byśmy, odnowieni, mogli kolejny rok przeżyć z Nadzieją.

Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Kategorie: Aktualności

Wigilia samorządowa 2021

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, odbyła się w naszej szkole wigilia samorządowa. W tym roku jednak spotkanie miało miejsce o kilka dni szybciej. Ten dzień grudniowy był jednak uroczysty. 17.12.2021 r. spotkaliśmy się dwukrotnie. Najpierw delegaci klas, zaproszeni i ugoszczeni przez Samorząd Uczniowski, a po lekcjach – nauczyciele i pracownicy szkoły. Przy wigilijnym stole wysłuchaliśmy przesłania świątecznego.

Wiersze ks. Jana Twardowskiego i Zdzisława Kunstmana, tradycyjne polskie kolędy, a także „Orędzie z groty betlejemskiej” – oto, co przygotował ksiądz Piotr Szymczak. Wystąpiły nasze recytatorki, które tym razem skromnie i poważnie przekazały podniosłe treści. Dziękujemy Weronice Rusieckiej z IVTH, Weronice Mazurek i Kindze Czekan z IIITOŚ oraz Kewinowi Zającowi z IIITH. Kolędy z towarzyszeniem pana Macieja Żołnierzowa zaśpiewała niezastąpiona Asia Stąporek z IIITOŚ.

Po wystąpieniu artystów głos zabrała pani dyrektor Barbara Ciecierska, przypominając uczniom o ważnych wartościach: o szacunku i wzajemnej życzliwości nie tylko od święta. Nie zabrakło także życzeń świątecznych. Do zgromadzonych przy wigilijnym stole uczniów słowa skierował także ksiądz Piotr, składając bożonarodzeniowe życzenia.

Po złożeniu życzeń wszyscy zaproszeni zostali na słodki poczęstunek przygotowany przez Samorząd Uczniowski, któremu bardzo pomogły panie z obsługi, za co serdecznie wszyscy dziękujemy. Niektórzy z uczniów jeszcze długo siedzieli przy wspólnym stole. To ostatni moment na spotkania i rozmowy w świątecznej scenerii auli szkolnej. Od poniedziałku nauka zdalna.

Beata Zgorzelska

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Samorząd Uczniowski, Uroczystości szkolne

O Noblistach i świątecznie

Grudzień to czas, który skłania nas do refleksji nad mijającym właśnie rokiem. Wszyscy jesteśmy zabiegani, zatroskani i zmęczeni, ale chyba szczęśliwi, bo już niebawem zasiądziemy wspólnie z naszymi bliskimi do wigilijnego stołu, by mimo trudów pandemii, w blasku choinkowych lampek i przy dźwiękach kolęd, poczuć klimat świątecznego nastroju.

Taki nastrój udzielił się także naszej szkolnej społeczności 16 grudnia. W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich, odbył się tradycyjny apel, przypominający sylwetki patronów szkoły: Marii Skłodowskiej-Curie, Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy, Wisławy Szymborskiej oraz Olgi Tokarczuk.

Uroczystość poprowadzili: Kornelia Surdacka z klasy IIITH oraz Arkadiusz Ozych z IIITH. Kornelia przywitała zebranych na apelu: dyrekcję szkoły, pracowników obsługi i administracji, przedstawicieli poszczególnych klas, a następnie odczytała wizję Zespołu Szkół Nr 2. Arek zapoznał zebranych z historią Nagrody Nobla, a także z postacią jej fundatora, Alfreda Nobla. By ożywić nieco tę porcję suchych informacji, Asia Stąporek z IIITOŚ wykonała utwór „Czas nas uczy pogody”.

Dźwięki werbli oznajmiły wprowadzenie pocztu sztandarowego, a melodia Mazurka Dąbrowskiego nadała uroczystości podniosły charakter. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska. Przypomniała zebranym historię Zespołu Szkól Nr 2, podkreśliła, jak ważne jest kultywowanie tradycji szkoły, i złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

W dalszej części prowadzący przywołali sylwetki patronów naszej szkoły – polskich Noblistów, którzy otrzymali to prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie.

Rok 2021 to także ważna data dla naszej placówki, upamiętniająca XX-jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs „Nobliści Polscy”. Prowadzący apel zapoznali zebranych z historią konkursu, a także poinformowali o tym, iż dyrekcja szkoły i Społeczność Szkolna nadała honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły” wszystkim tym, którzy współtworzą tradycję i tożsamość Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie.

Na zakończenie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Laura Simińska z klasy IIILOa złożyła wszystkim zebranym życzenia:

Niech te święta niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji, dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. Niech dla nas wszystkich będą to dni pełne miłości, rodzinnego ciepła i wzajemnego zrozumienia. W tym wyjątkowym czasie chcę życzyć przedstawicielom całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 2 wiele zadowolenia i sukcesów.

W świątecznym klimacie pozwoliła nam jeszcze pozostać Asia Stąporek, która przepięknie zaśpiewała utwór „Święta w nas”. Prowadzący apel, Kornelia i Arek dołączyli się do życzeń skierowanych do wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły.

Agnieszka Kurpiewska

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2022

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022r. dla wszystkich typów szkół

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022r. wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram egzaminów zawodowych – część pisemna (pobierz)

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022r. dla wszystkich typów szkół

Część praktyczna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram egzaminów zawodowych – część praktyczna (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

20-lecie „Noblistów Polskich”

20 lat Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy” w prawie 60-letniej historii szkoły, noszącej od 2002 roku nazwę Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, to sporo. Konkurs zaistniał właśnie w roku 2002, niedługo po przyjęciu tejże nazwy. Jest więc jedną z inicjatyw współtworzących tożsamość placówki. Konkurs to inicjatywa żywa, która istnieje nie tylko dzięki inicjatorom: ówczesnemu dyrektorowi – Panu Stefanowi Szemlijowi i nauczycielce języka polskiego, wicedyrektorowi – Pani Irenie Rękawieckiej-Sadowskiej, czy też wielu oddanym osobom, wśród których nie można pominąć naszych jurorów. Konkurs istnieje przede wszystkim dzięki uczestnikom, czyli szkołom zgłaszającym swoje reprezentacje. Dlatego też, relacjonując XX – jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs „Nobliści Polscy”, pozwolimy sobie podziękować Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie, Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie, Szkole Podstawowej w Krzęcinie, Szkole Podstawowej w Dolicach oraz wszystkim szkołom, które w minionych 20-tu latach nas odwiedziły, by poznawać losy i dokonania polskich laureatów Nagrody Nobla.

Konkurs w tym roku składał się w dwóch części. W pierwszej części nastąpiło uroczyste podsumowanie 20 lat trwania naszej inicjatywy edukacyjnej, w drugiej rozegrała się tradycyjnie zacięta rywalizacja o Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla”.

Spotkanie rozpoczęło się nastrojową pieśnią w wykonaniu Joanny Stąporek z IIITOŚ, której akompaniował Pan Maciej Żołnierzów. Uczestnicy i goście wysłuchali słów o tym, jak ważne jest, by trzymać się w życiu obranej drogi. Zbudowani przesłaniem utworu, zgromadzeni pilnie wsłuchiwali się w narrację prowadzących: Klaudii Klejny i Macieja Szaciły z ITH, którzy podkreślili swój młody wiek, porównując go do 20-tu lat Konkursu. Refleksje 15-latków, wypowiedziane szczerze i zadziwiająco podniośle, przygotowały wystąpienie dyrektor szkoły, Pani Barbary Ciecierskiej.

Pani Dyrektor przywitała reprezentacje szkół, jury i honorowych gości, a jednocześnie bohaterów uroczystości, wśród których obecni byli Starosta Choszczeński, Pani Wioletta Kaszak oraz Wicestarosta Choszczeński, Pan Paweł Szuber. Historia konkursu, opowiedziana w koniecznym, ale trafnym skrócie, wskazała jego walory dydaktyczne i popularyzatorskie, a słowa skierowane wprost do osób związanych z konkursem mogły wzruszyć. Jednakże zasadniczą częścią uroczystości było wręczenie dyplomu oraz pamiątkowego medalu instytucjom i osobom obdarzonym honorowym tytułem „Przyjaciel Szkoły”. Społeczność Szkolna Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie ma prawo nadać ten zaszczytny tytuł wyjątkowym ludziom, którzy współtworzą tradycję i tożsamość szkoły.

W dowodzie zasług dla kształtowania tradycji i tożsamości Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, dyrektor szkoły, Pani Barbara Ciecierska z towarzyszeniem wicedyrektor szkoły, Pani Jolanty Pluty, uhonorowała:

 • Powiat Choszczeński – dyplom i medal odebrali: Starosta Choszczeński, Pani Wioletta Kaszak oraz Wicestarosta Choszczeński, Pan Paweł Szuber;
 • Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie – dyplom i medal odebrała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie, Pani Anna Lewicka;
 • Pana Stefana Szemlija;
 • Panią Irenę Rękawiecką-Sadowską;
 • Panią Marię Mińską;
 • Pana Tomasza Wacława Jabłeckiego – Pan Tomasz nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

Wszyscy „Przyjaciele Szkoły” po otrzymaniu dyplomów i medali wygłosili kilka słów płynących z serca. Podkreślili skromnie rolę osób, które reprezentują, a także zauważyli starania Zespołu Szkół Nr 2 o pozyskiwanie talentów. Dziękujemy serdecznie za te słowa. W finale uroczystości organizatorzy obdarowali „Przyjaciół Szkoły” oraz reprezentacje szkół pamiątkową foto-książką, dokumentującą 20-lecie konkursu. Na koniec zaśpiewała ponownie Asia Staporek.

Po krótkiej przerwie rozpoczęły się zmagania szkół podstawowych, które oceniało surowe, ale życzliwe jury w składzie: nauczycielka języka polskiego, wieloletnia wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie i pomysłodawczyni konkursu – Pani Irena Rękawiecka-Sadowska; dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dabrowskiej w Choszcznie – Pani Anna Lewicka; właścicielka Księgarni „Pegaz” – Pani Maria Mińska oraz nauczyciel historii, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 – Pan Stefan Szemlij, który pełnił funkcję przewodniczącego.

Do udziału zgłosiły się 4 szkoły podstawowe. Oto nasi pretendenci do Grand Prix:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie: Zuzanna Pajdosz, Agnieszka Smuźniak, Maja Bugaj, Julia Raźniewska, Maja Angerman. Wiktoria Szott, Kacper Miszczak, Michał Czyż, Filip Franas. Opiekunki: Pani Małgorzata Szemlij i Pani Elżbieta Olczak.
 • Szkoła Podstawowa Nr w Choszcznie: Oliwia Domańska, Zofia Kozłowska, Zuzanna Szymaszek, Alicja Raźniewska, Amelia Jurkiewicz, Marcel Kowalski, Maciej Łuszczyński, Kewin Zbyszewski, Szymon Skwirut, Aleksander Wróbel, Wojciech Młynarczyk. Opiekunowie: Pani Elżbieta Wareliś i Pan Adam Zarzecki.
 • Szkoła Podstawowa w Dolicach: Jessica Komorowska, Weronika Seniuta, Jakub Junak. Opiekunka: Pani Monika Zygadło.
 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie: Aurelia Wolańska, Maja Nowak, Oliwier Janecki. Opiekunki: Pani Barbara Biesiada, Pani Iwona Dobrowolska, Pani Anna Idziak, Pani Elżbieta Szczepaniak-Szypuła.

Pierwszą konkurencją była prezentacja wiedzy o życiu i dokonaniach polskich laureatów Nagrody Nobla, której przyświecało tegoroczne hasło:

Maria Skłodowska-Curie – matka badań nad promieniotwórczością – początki ery atomu: szanse i zagrożenia; naukowe i moralne dziedzictwo Noblistki.

Prezentacje były znakomicie przygotowane i merytorycznie pogłębione, więc godzina przy nich spędzona w ogóle się nie dłużyła. Drużyny popisały się inwencją i elokwencją, mogliśmy też obserwować talenty improwizatorskie.

Druga konkurencja to plakat zapowiadający prezentację artystyczną. Zadaniem drużyny było nie tylko przygotować sam plakat, ale także wyznaczyć ze swojego składu konferansjera, który opisze sedno dzieła i następującej po prezentacji plakatu scenki artystycznej. Wszystkie drużyny ideę tej konkurencji uchwyciły, a niektóre zapowiedzi konferansjera były wręcz brawurowe, godne scen światowych.

Ostatnią, najbardziej widowiskową konkurencją, była artystyczna prezentacja dokonań Noblistów Polskich. Tutaj można było rozsmakować się w znakomicie recytowanej poezji Wisławy Szymborskiej, poznać ją samą „we własnej osobie”, przeżywać dylematy młodego człowieka uwiązanego do komputera, o którego duszę rywalizują siły Dobra i Zła, czy też nacieszyć ucho i oko bogatą pod względem oprawy muzycznej i kostiumów scenką kabaretową.

Można by powiedzieć, że najtrudniejszym zadaniem było wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji oraz przyznanie Grand Prix tej drużynie, która zgromadziła we wszystkich konkurencjach najwięcej punktów. Nasze jury nie po raz pierwszy rozwikłało łamigłówkę z powodzeniem, za co dziękujemy serdecznie.

Oto wyniki, które przedstawił przewodniczący, Pan Stefan Szemlij:

 • w kategorii: Prezentacja wiedzy o życiu i dokonaniach polskich laureatów Nagrody Nobla:
  • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie;
  • II miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dolicach.
 • w kategorii: Plakat zapowiadający prezentację artystyczną:
  • I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie;
  • III miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa w Dolicach oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie.
 • w kategorii: Artystyczna prezentacja dokonań Noblistów Polskich:
  • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie;
  • II miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa w Dolicach oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie.

Przyznano również Nagrodę Publiczności, którą wywalczyła drużyna Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.

Trofeum Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla” w postaci statuetki, którą wykonały warsztaty szkolne ZS Nr 2, wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

Członkowie jury przyznali jeszcze osobne nagrody. Nagrodę całego składu jury otrzymała opiekunka reprezentacji Szkoły Podstawowej w Dolicach, Pani Monika Zygadło za samodzielne przygotowanie drużyny do trzech tak różnych konkurencji. Nagrodę Pani Anny Lewickiej otrzymała Wiktoria Szott ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie. Nagrodę Pani Marii Mińskiej otrzymały: Aurelia Wolańska ze Szkoły Podstawowej w Krzęcinie oraz Oliwia Domańska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.

Spotkanie zakończyła Pani Irena Rękawiecka-Sadowska, która przypomniała pierwszą relację o konkursie w Gazecie Szkolnej „Feniks” i poświęciła chwilę postaci Marii Skłodowskiej-Curie, podkreślając w jej życiorysie kilka istotnych również współcześnie spraw. Do takich spraw należała i należy nadal dbałość o tradycje świąteczne. Pani Irena Rękawiecka-Sadowska złożyła wszystkim życzenia świąteczne, a organizatorzy, idąc w sukurs, rozdali uczestnikom i opiekunom teksty kolęd polskich, składając życzenia od Społeczności Szkolnej Zespołu Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

I tak zakończył się XX – jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs „Nobliści Polscy”. A w przyszłym roku zapraszamy ponownie.

Piotr Figas

Fotorelację z uroczystości wręczenia tytułu “Przyjaciel Szkoły” można obejrzeć na profilu facebookowym Powiatu Choszczeńskiego.

Fotorelację z konkursu można obejrzeć na profilu facebookowym Powiatu Choszczeńskiego.

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Uroczystości szkolne

Konferencja z udziałem Pracodawców

W dniu 8 grudnia 2021r. w naszej szkole odbyła się konferencja z udziałem Pracodawców i przedstawicieli rzemiosła, poświęcona realizacji programu kształcenia zawodowego. Spotkaniu przewodniczyła Pani Barbara Ciecierska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Szkołę reprezentowała również v-ce dyrektor, Pani Jolanta Pluta, oraz szkolny doradca zawodowy, Pan Bronisław Mielczarek.

Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli sekretarz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie, Pani Halina Pyrek, oraz przedsiębiorcy kształcący młodocianych: Pani Halina Biłyk („Studio fryzjerskie”), Pan Robert Garbiak („Multi-Instal”), Michał Kaszak („Kabud” PHU), Pan Paweł Kmieć („Usługi gastronomiczne”), Pan Piotr Kucharski („Ideal-auto”) oraz Pan Marcin Wojtkiewicz („Wm-Tech”).

W trakcie spotkania omówione zostały zmiany w organizacji egzaminów czeladniczych oraz problemy pojawiające się w trakcie realizacji zadań związanych z praktyczną nauką zawodu. Ustalona została strategia działania w bieżącym roku szkolnym w ramach wzajemnej współpracy.

Bronisław Mielczarek

Kategorie: Aktualności, Doradztwo zawodowe, Nasze kontakty Tags: